Hover mouse here for english.


Merk at alle våre priser på kjemiske behandlinger er startpriser, og toner er ikke inkludert. Om du for eksempel har mye tykkere hår enn de fleste eller vil ha ekstra tette striper, vil ekstra kostnader forekomme.


Totalsummen avhenger av hvor mye tid og produktforbruk som kreves for ønskelig resultat. 

An explanation of our services


Note that all our prices on chemical treatments are starting prices, and toner is not included in this unless specified. If you have much thicker hair than most people, or want some extra highlights, the cost might increase


The total depends on how much time and product is being used to reach the desired goal you and your stylist have agreed on. 

HIGHLIGHTS FROM


Prices to the left - Senior Technician

Prices to the right - Technical Direcetor


Regrowth, half head - NOK 1750 / 1800

Regrowth, full head - NOK 2000/ 2100

Roots to ends, half head - NOK 2100/ 2200

Roots to ends, full head - NOK 2500/ 2600

Highlights T-section - NOK 1650 / 1750

Highlights Topp - NOK 1550 / 1650


Toner from:

NOK 400

Root touchup - NOK 1750 / 1900

Short hair - NOK 2100 / 2200

Medium length hair - NOK 2700 / 2800

Long hair - NOK 3200/ 3300


Toner from:

NOK 400


BLEACH FROM


Prices to the left - Senior Technician

Prices to the right - Technical Direcetor

Balayage - NOK 2200/ 2600

Foiliage - NOK 2800 / 2900


Toner from:

NOK 400


Balayage / Foiliage FROM


Prices to the left - Senior Technician

Prices to the right - Technical Direcetor

TECHNICAL SERVICES

COLOR FROM


Prices to the left - Senior Technician

Prices to the right - Technical Direcetor


Root touchup - NOK 1250

Short Hair - NOK 1500

Medium length hair - NOK 1650

Long hair - NOK 1800


Toner from:

NOK 400

Wellaplex - NOK 500

Treatment - NOK 450

Lash color - NOK 380

Brow color - NOK 320

Extra color- NOK 450

EXTRAS FROM


All prices are start prices

Keratin regrowth  

Keratin short hair (3 - 15 cm)

NOK 3280 - 3850

Keratin fine density / shoulder length

 NOK 3850 - 5250

Keratin normal / thick density / medium length hair

NOK 5250 - 6650

Keratin thick density / long hair

NOK 6655 - 7175


Keratin Treatment FROM


Prices to the left - Senior Technician

Prices to the right - Technical Direcetor

Hover mouse here for english.


Forklaring på tjenester


Striper halvt hode vs. helt hode


Det ofte mange som lurer på hva vi mener med å stripe halve hodet. Ved striper av halvt hode legges foliestriper på toppen og kronen av hodet. Håret under kronen og bak ørene blir altså utelatt.  Det passer godt for deg som oftest har håret løst, for håret som blir stripet dekker naturligvis over det som ikke er stripet. Dermed er det også veldig godt egnet til mellomlengde hår og kort hår.


Om du derimot ofte har håret opp i strikk, eller har et oppklipt hår (layers), passer det bedre med striper av hele hodet. Det vil kreve litt mer tid og produktforbruk.Balayage/Foilayage

Balayage betyr å stryke/male på fransk. Det er en frihåndsteknikk hvor vi pensler farge på lengdene av håret for å lysne det på en måte som vil gi et mykere og mer naturlig uttrykk. Det vil gi deg mer av et sunkissed look, og mer dybde i bunnen i forhold til klassiske foliestriper.


Om du har helbleket håret ditt og er lei av den harde etterveksten, går det an å utføre en reverse balayage i stedet for å helfarge håret. På den måten kan du fortsatt beholde noe av det lyse håret i lengdene og få spill i håret. Dette gjør vi ved å pensle på en farge som kan matche etterveksten din, og blende det nedover.

 

Foilayage stammer fra balayage. Forskjellen mellom disse to teknikkene er at folier blir brukt under en foilayage for å lysne håret. Det resulterer i at stripene dine blir lysere, og gir håret mer kontrast og spill enn en klassisk balayage. Etterveksten fra disse behandlingene vil være mindre merkbart enn foliestriper.Ettervekst vs. rot til spiss

En ettervekst er håret som har vokst ut siden sist gang du stripet eller farget håret. Om du bare trenger å stripe opp til ca. 4cm av håret ditt, regner vi det som striping av ettervekst.  Om du derimot skal farge eller bleke ettervekst, kan den være opp til ca. 2 cm lang.


Lengre ettervekst enn nevnt krever muligens mer tid og produkt, og kan dermed koste mer.  Striper og farge av rot til spiss vil si hele lengden av håret ditt, i motsetning til ettervekst.

An explanation of our services


Highlights half head vs full head


We often get questions about what we mean when we say half head highlights vs full head highlights. Half head highlights means we're highlighting the top of your head and crown. The hair under the crown and behind your ears are not highlighted. This is perfect if you often wear your hair down, the hair getting highlighted naturally covers the hair that isn't touched. This also makes it perfect for medium to long hair.


If you often put your hair up or have layers, full head highlights is a better fit. This will take more time and more product.Balayage/Foilayage

Balayage means to paint. This is a freehand technique where we paint ccolor on the lengths of the hair to lighten it in a way that will give a softer and more natural look. This will give you more of a sunkissed look, and more depth at your roots compared to normal hightlights. This is good for less maintenance.


If you have your entire hair bleached and you're tired of the extremely visible regrowth, there's an option to do a reverse balayage instead of an all over color. This way you can still stay light in the lengths and get some dimension in the rest of the hair. We do this by applying a color that matches your regrowth and blend it into the already light hair.Foilayage comes from balayage. The difference between these two techniques is that we use foils during a foilayage to lighten the hair. this results in the highlights turning a brighter shade of blonde and gives the hair more contrast and dimension than a classic balayage. Your regrowth from these services will be less noticable than normal highlights. Regrowth vs root to ends

A regrowth is when the hair has grown out since the last time you highlighted or colored the hair. If you only need to highlights up to 4 cm of your hair we count this as a regrowth. However if you are coloring or bleaching your regrowth, the max length should be up to 2 cm..


Longer regrowth than mentioned above might need more time and product, and can therefore result in a higher cost. Highlights and color from root to ends means the entire lenght of the hair. In contrast to just the regrowth.