Info om smittevern

Hva gjør vi?


 • Vi benytter bare annenhver stasjon, sånn at vi kan holde to meters avstand.


 • Vi desinfiserer stasjonen før og etter bruk.


 • Vi desinfiserer hendene våres før, under og etter hver behandling.


 • Vi følger strenge rutiner for smittevern. • Kommer frisk


 • Sier fra hvis du får noen symtpomer og avbestiller time snarest mulig.


 • Benytter deg av antibac / håndvask ved ankomst, og før du drar.Hva gjør du?


 • Kjære kunder.

Vi gleder oss veldig til å få lov til å ta dere imot!  Vi har tilrettelagt salongen sånn at alle skal føle seg trygge.

Alle våre ansatte har bestått smittevernkurs fra FHI.

Det er mange tiltak å ta hensyn til, og vi må derfor informere/be dere om en del ting ved ditt neste besøk hos oss.

Dette er både for deres sikkerhet og vår egen. 

Please hover for english.

Info about preventative measures

 • Dear clients.

We're looking forward to be able to see you again! We've made som changes to the salon so all of you can feel safe.

All of our employees have passed an infection control course by FHI. 

There's a few things to keep in mind for your visit, therefore we'd like to ask/inform you of the following for your next visit. 

This is both for your own safety as well as ours.

What do we do?


 • We only use every other station so we can keep a two meter distance. 


 • We disinfect every station before and after use.


 • We disinfect our hands before, after and during your visit.


 • We follow strict routines for infection control.

 • Arrive healthy and symptom free.


 • Let us know in advance if you get any symptoms and cancel / reschedule your appointment as soon as possible.


 • Use disinfectant/wash your hands at arrival and before you leave.What do you do?